Joan Miquel Gual / La Borda

La Borda és la primera cooperativa d’habitatge de propietat col·lectiva que hi haurà a la ciutat de Barcelona. El disseny de l’edifici ha estat fet de forma col·laborativa pels membres de la cooperativa. Consta de 28 pisos i diversos espais comunitaris (bugaderia, menjador, sala de cures, habitació de convidats/convidades, terrassa, pati). Es tracta d’un edifici passiu, de fusta, que ha absorbit més diòxid de carboni que el que ha generat la seva construcció. La Borda forma part del projecte veïnal i cooperatiu de Can Batlló; un dels seus lemes és “Construïm habitatge per construir comunitat”.

La Borda: una cooperativa d’habitatge de propietat colectiva
22 de septiembre a las 17:00 h
La presentació consistirà en una panoràmica general del projecte. Explicarem el vincle del projecte amb Can Batlló i amb la Xarxa d’Economia Solidària (XES), és a dir, la visió política d’aquest. En segon lloc, ens detindrem en tot allò que està relacionat amb la qüestió arquitectònica i el disseny col·laboratiu de l’edifici, incloent-hi la negociació amb l’administració per aconseguir la cessió del terreny i la redacció col·lectiva dels Estatuts. També desenvoluparem temes relatius al finançament, la forma de convivència que imaginem, els referents internacionals de cooperativisme d’habitatge i la possibilitat de replicar altres versions del projecte a través de la Fundació La Dinamo.

 

 

Enlaces de interés
www.laborda.coop
www.facebook.com/labordacoop
documental.laborda.coop
http://www.laborda.coop/ca/actualitat/recull-de-premsa/
www.canbatllo.org